تست هوش تصویری جالب تعداد سیب ها برای شما تست هوش تصویری جالب و خواندنی داریم که جواب آن را نیز در زیر می توانید مشاهده کنید. تست هوش برای فرزندان شما مناسب خواهد بود. تعدادی سیب در اندازه های مختلف داریم. بدون توجه به رنگ سیب ها، آیا می توانید مشخص کنید چند سایز