هوای تهران سالم است

«شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.»

به گزارش ایرنا از شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲،۵ میکرون هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز از ۶۸ به ۷۳ افزایش داشته است.

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۵۱ به ۵۶ و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۳۲ به ۲۸ افزایش داشته است.
بر این اساس، ایستگاه‌های شریف (منطقه ۲)، شاد آباد (منطقه ۱۸) و پارک قائم (منطقه ۱۸) به ترتیب با شاخص‌های ۱۰۱، ۹۸ و ۹۰ بیشترین آلایندگی را در سطح مناطق شهر تهران طی ۲۴ ساعت گذشته داشتند.

همچنین ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۲ و مسعودیه (منطقه ۱۵) هر دو ایستگاه با شاخص ۵۳ و پونک با شاخص ۵۵ و دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱) با شاخص ۵۷ کم‌ترین آلایندگی را در سطح مناطق تهران طی این مدت داشتند.
تاکنون تهران ۲۵ روز هوای پاک و ۵۸ روز هوای سالم و ۶ روز ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده است در حالیکه در مدت مشابه سال ۹۷، تعداد روزهای پاک تهران هشت روز، روزهای سالم ۶۶ و ناسالم برای گروه‌های حساس به ۱۳ روز رسیده بود.

تهرا م/‏۷۲۴۴/‏/‏۱۳۴۸